Караоке-системи
Акустика та мікрофони
Обладнання
Караоке-системи
Акустика та мікрофони
634 639 922
щодня з 9 до 20
Данный код нужно указать в блок (Другое ⟶ T123 ⟶ HTML-код)

Договір публічної оферти

Останнє оновлення: 01.01.2019

Цей Договір є невід'ємною частиною Угоди користувача, а також публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу Продуктів Studio Evolution на умовах, викладених нижче.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТІВ
1.1. Поняття, що містяться у цьому Договорі, тлумачаться так:

1.1.1. Договір – це угода, яка є договором публічної оферти у розумінні застосовного законодавства (публічна пропозиція Продавця, адресована необмеженому колу осіб, укласти договір купівлі-продажу дистанційним способом на умовах, що містяться у цьому Договорі).

1.1.2. Замовлення – оформлена відповідно до положень цього Договору заява Користувача на придбання Продукту.

1.1.3. Покупець – користувач, який досяг встановленого застосовним законодавством віку і має достатній рівень дієздатності для укладання такого роду угод, що розмістив Замовлення на Сайті.

1.1.4. Продавець – ТОВ «СТУДІО ЕВОЛЮШН УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 39834859, місцезнаходження: 65026, Одеса, Польський узвіз, 11, оф. 2

1.1.5. Продукт – Продукт Studio Evolution у розумінні угоди користувача.

1.2. Усі інші терміни, що використовуються в Договорі, не визначені в п. 1.1. Договори тлумачаться відповідно до положень Угоди користувача.

1.3. Договір вважається укладеним, а його умови беззастережно прийнятими Покупцем з моменту здійснення Покупцем оплати за Продукт. Зобов'язання сторін виникають з укладення Договору.

1.4. Цей договір діє з моменту його укладання до моменту відкликання оферти Продавцем.

1.5. Здійснюючи акцепт (прийняття умов) цього Договору, Покупець також приймає умови Угоди користувача та Політики конфіденційності та обробки персональних даних.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На умовах та у порядку, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується продати Продукт (Продукти), зазначений у Замовленні Покупця, а Покупець – прийняти та сплатити Продукт.

2.2. Асортимент, ціна Продуктів визначаються Продавцем та розміщуються на Сайті, та можуть бути змінені Продавцем у будь-який момент шляхом розміщення на Сайті нових цін, асортименту. Зміни ціни сплаченого Покупцем Продукту в односторонньому порядку не допускаються.

2.3. Продавець гарантує, що Продукт не передано в заставу, не перебуває в суперечці, під арештом та на нього не поширюються права третіх осіб.
3. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ПРОДУКТУ
3.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно шляхом натискання кнопки «Купити» під вибраним Продуктом. Після цього у діалоговому вікні «Оформлення замовлення на покупку» вибирає комплектацію Продукту (за наявності), вказує своє ім'я, номер телефону та примітки (за потреби), після чого натискає кнопку «Надіслати».

3.2. Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.3. Після надсилання форми Замовлення, за допомогою надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем, або за допомогою телефонного дзвінка за номером телефону, вказаним Покупцем, оператор кол-центру Продавця уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб та орієнтовну дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Продуктів на складі Продавця та часу, необхідного для обробки та доставки Замовлення.

3.4. У разі неможливості зв'язатись з Покупцем протягом 3 (трьох) днів після здійснення Замовлення на Сайті, Продавець має право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3.5. У разі відсутності замовленого Покупцем Продукту на складі, Продавець має право анулювати Замовлення в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця за телефоном або відправлення електронного листа на адресу електронної пошти Покупця.

3.6. Продавець не несе відповідальності за правильність оформлення Замовлення та вибір Покупцем Продукту. Оформлення та відправлення Покупцем Замовлення означає достатнє та повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Продукту, його функціональними можливостями та умовами гарантійного обслуговування.

3.7. Продавець гарантує, що наведені на Сайті технічні та інші характеристики Продуктів є достовірними. При цьому описи, характеристики, інша інформація про Продукти можуть бути вичерпними, можуть містити помилки і бути неактуальними. Для уточнення інформації про Продукти, Користувач (Покупець) має звернутися за телефоном, вказаним на сайті, або написавши на info@studio-evolution.com.

3.8. Фотографії Продуктів, розміщені на Сайті, є простими ілюстраціями до них і можуть відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду. Кольори Продуктів на сайті можуть не відповідати дійсності через різницю в кольоропередачі моніторів.

3.9. Здійснюючи Замовлення, Покупець (Користувач) погоджується, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Ціна Продуктів на Сайті зазначається без урахування вартості доставки. Вартість доставки розраховується індивідуально та оплачується Покупцем окремо.

4.2. Оплата Замовлення може здійснюватись Покупцем такими способами:

4.2.1. на банківський рахунок продавця;

4.2.2. з використанням платіжної системи, яка доступна на Сайті. У такому разі оплата провадиться Покупцем у порядку та на умовах, які передбачені правилами роботи відповідної платіжної системи.

4.3. Оплата здійснюється Покупцем протягом 2 (двох) робочих днів із моменту підтвердження Замовлення. У разі несплати Замовлення у встановлений термін Продавець має право анулювати Замовлення в односторонньому порядку.

4.4. Зобов'язання Покупця за оплатою Замовлення вважаються виконаними з моменту надходження 100% оплати за Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця.

4.5. Продавець має право надавати знижки, встановлювати програму бонусів та промокодів. Види знижок, бонусів та промокодів, порядок та умови їх нарахування вказуються на Сайті та можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
5. ДОСТАВКА
5.1. Спосіб та умови доставки обумовлюються Покупцем у телефонному режимі. Доставка Замовлення здійснюється на вибір Покупця такими способами: кур'єром, транспортною компанією або самовивозом з офісу Продавця.

5.2. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи зі способу та адреси доставки, та озвучується Покупцю в телефонному дзвінку оператора кол-центру Продавця або у листі, надісланому на електронну адресу Покупця.

5.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Замовлення переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення та проставлення одержувачем Замовлення підпису у документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5.4. У разі доставки Замовлення кур'єром або транспортною компанією Продавець страхує відправлення на його повну вартість.

5.5. У разі недоставки, загибелі або випадкового пошкодження Замовлення під час доставки Продавець здійснює безкоштовну заміну такого Замовлення. У такому разі доставка Покупцем не сплачується.
6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
6.1. Повернення та обмін Продуктом здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ КАРАОКЕ-СИСТЕМ
7.1. На використання Продукту (караоке-систем) поширюється законодавство про охорону авторських та суміжних прав.

7.2. Покупець може використовувати Продукт у комерційних та некомерційних цілях.

7.3. Використання Продукту в некомерційних цілях, зокрема в домашніх умовах без публічного виконання, не вимагає отримання будь-яких дозволів.

7.4. У разі придбання та використання Покупцем Продукту в комерційних цілях (з метою отримання прибутку), у тому числі з метою використання Продукту для публічного виконання його контенту, Покупець зобов'язується отримати дозвіл на публічне виконання об'єктів авторського права та суміжних прав або їх примірників за допомогою використання Продукту порядку, передбаченому застосовним законодавством, а також здійснювати передбачені застосовним законодавством платежі за таке використання.

7.5. Отримання дозволу на публічне виконання передбачає укладання Покупцем ліцензійного договору з правовласником або уповноваженою організацією у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

7.6. Покупець, який використовує Продукт (караоке-систему) у комерційних цілях, зобов'язаний дотримуватись застосовного законодавства та самостійно несе відповідальність за свою комерційну діяльність, у тому числі комерційну діяльність, пов'язану з використанням Продукту.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Продукту, використання його не за призначенням або з порушенням посібника користувача.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та некоректної інформації.

8.3. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, які виникли незалежно від волі Сторони після укладання цього Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань у зв'язку з такими обставинами, зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону та подати документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання розбіжностей у позасудовому порядку суперечка може бути вирішена в суді.

9.2. Продавець залишає за собою право змінювати Договір у будь-який час. Такі зміни набирають чинності з моменту їхнього розміщення на Сайті. Зміни до Договору можуть бути здійснені шляхом викладу в окремому доповненні або викладом Договору в новій редакції.

9.3. Продавець має право змінювати свої контактні дані без попереднього повідомлення Покупців з урахуванням зазначення нових контактних даних на сайті та у цьому Договорі.

9.4. Продавець має право переуступати або в будь-який інший спосіб передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам без згоди Покупця.Потрібна безкоштовна консультація?

karaoke.spain
відповімо протягом 15 хвилин
634 639 922
щодня без вихідних з 9 до 20
karaoke.spain.es@gmail.com
відповімо протягом доби
Акустика і мікрофони
Доставка,
оплата та гарантія

Безкоштовна доставка по Валенсії
Оплата будь-яким зручним чином
365 днів офіційної гарантії
Контакти
Караоке-системи