Караоке-системи
Акустика та мікрофони
Обладнання
Караоке-системи
Акустика та мікрофони
634 639 922
щодня з 9 до 20
Данный код нужно указать в блок (Другое ⟶ T123 ⟶ HTML-код)

Угода користувача

Редакція від 01.01.2019

Ця угода (далі – Угода) укладається між Адміністрацією та Вами (Користувачем) (разом – Сторони), встановлює умови та правила використання цього сайту, регулює відносини, що виникають між Адміністрацією та Користувачем, та є обов'язковою для Сторін.

Ви (Користувач) зобов'язані ознайомитись з умовами цієї Угоди до початку використання Сайту. У випадку, якщо будь-яке положення цієї Угоди є неприйнятним для Вас, або Ви не погоджуєтесь з умовами повністю або частково, або зі змінами в Угоді, Ви зобов'язані негайно припинити користування Сайтом. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди не зрозуміле для Вас, будь ласка, зверніться до юриста для отримання консультації. Адміністрація не несе відповідальності за неправильне розуміння чи неправильне тлумачення Користувачем умов цієї Угоди.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Поняття, що містяться в цій Угоді, тлумачаться так:

1.1.1. Адміністрація – ТОВ «СТУДІО ЕВОЛЮШН УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи 39834859, місцезнаходження: 65026, Одеса, Польський узвіз, 11, оф. 2

1.1.2. Використання сайту – будь-які дії на Сайті, включаючи, зокрема, перегляд, завантаження веб-сторінок, інформації, відеоматеріалів, графічних матеріалів у браузері, завантаження та копіювання інформації з Сайту, інші способи взаємодії з Сайтом тощо.

1.1.3. Застосовне законодавство – Законодавство України.

1.1.4. Контент Сайту – всі об'єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, код, музика, звуки та інші об'єкти, їх добірки, інформація про продукти (товари та послуги), реклама тощо.

1.1.5. Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, яка відвідала та (або) використовує Сайт з реєстрацією та/або авторизацією в Особистому кабінеті або без них.

1.1.6. Особистий кабінет – розділ сайту, доступ до якого надається Користувачам, які пройшли реєстрацію та авторизацію в Особистому кабінеті, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких має лише Користувач.

1.1.7. Продукти Studio Evolution – караоке-системи, товари, послуги та/або інші об'єкти, які пропонуються або можуть пропонуватися Адміністрацією або асоційованими компаніями споживачам, зокрема, але не виключно під торговою маркою Studio Evolution.

1.1.8. Реєстрація в Особовому кабінеті – безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура, яка полягає у наданні певної Угоди достовірної інформації про Користувача, результатом якої є створення облікового запису Користувача та надання йому доступу до Особистого кабінету.

1.1.9. Сайт – веб-сайт у розумінні застосовного законодавства, включаючи, зокрема, всі дані, електронну (цифрову) інформацію та сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється через адресу в Інтернеті за доменним ім'ям karaoke-spain.es і пов'язаним з ним піддоменам.

1.1.10. Угода – це угода користувача (з усіма змінами та доповненнями) та Політика конфіденційності та обробки персональних даних.

1.2. Використання сайту Користувачем або будь-якою іншою особою здійснюється відповідно до цієї Угоди.

1.3. Ця Угода є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України. Будь-яке використання Сайту Користувачем, включаючи, серед іншого, перегляд його сторінок, заповнення реєстраційних та діалогових форм на сайті означає, що Користувач розуміє зміст та повністю приєднується до цієї Угоди, погодився з усіма її умовами та взяв на себе зобов'язання, передбачені Угодою, незалежно від факт ознайомлення з його текстом.

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може бути стороною Угоди, якщо він не досяг установленого застосовним законодавством віку або не має цивільної дієздатності для укладення подібних угод, або не виконує інших передбачених чинним законодавством умов для укладення подібних угод.

2. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ
2.1. Контент Сайту призначений для вільного ознайомлення Користувачів та надається у вигляді, який визначається на розсуд Адміністрації.

2.2. Доступ до Сайту надається Користувачеві «у тому вигляді, як є» та здійснюється Користувачем на власний розсуд та ризик. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за невідповідність Сайту очікуванням Користувача.

2.3. Адміністрація дозволяє Користувачеві використовувати Сайт для цілей перегляду та ознайомлення з Контентом, що не передбачає передачі Користувачеві будь-яких прав на Контент. Сайт надається Користувачеві виключно для особистого та некомерційного використання.

2.4. Доступ до Сайту надається Користувачам незалежно від факту реєстрації та авторизації в Особистому кабінеті.

2.5. Доступ до Особистого кабінету надається Користувачам, які пройшли реєстрацію та авторизацію в Особистому кабінеті.

2.6. Для реєстрації в Особистому кабінеті Користувач повинен вказати в реєстраційній формі своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, місцезнаходження, відомості про наявність або відсутність придбаних продуктів Studio Evolution та пароль. За наявності продукту Studio Evolution Користувач вказує також модель, серійний номер, код продукту HWID і спосіб його використання (особисте використання або використання в клубі).

2.7. Зареєстрованим Користувачам, які авторизувалися в Особистому кабінеті, надається можливість створювати заявки на додаток до караоке-каталогу Продуктів Studio Evolution бажаними піснями.

2.8. Користувачам, які зареєстровані як власники Продуктів Studio Evolution, крім можливості створювати заявки на доповнення караоке-каталогу Продуктів Studio Evolution бажаними піснями, надається також можливість через Особистий кабінет придбати пакети оновлень для Продуктів Studio Evolution, переглядати дані про належний Користувачеві Продукт Studio Evolution пісень, що містяться в караоке-системах Studio Evolution, та завантажувати караоке-каталог.

2.9. Користувач, який використовує продукт Studio Evolution в особистих цілях, про що було вказано ним під час реєстрації, повинен використовувати продукт виключно з некомерційною метою.

2.10. Користувач, який використовує продукт Studio Evolution у закладі, про що було зазначено ним при Реєстрації, зобов'язаний дотримуватись застосовного законодавства, платити передбачені застосовним законодавством платежі та самостійно нести відповідальність за свою комерційну діяльність, у тому числі комерційну діяльність, пов'язану з використанням продукту Studio Evolution.

2.11. Користувач несе відповідальність за збереження даних, зазначених при реєстрації, та пароля. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ третіх осіб до Особистого кабінету Користувача та до інформації, що міститься в ньому, що трапився не з вини Адміністрації.

2.12. Для авторизації в Особистому кабінеті Користувач вказує логін (адресу електронної пошти, вказану при реєстрації) та пароль.

2.13. Користувач дає свою згоду на отримання інформаційних, у тому числі рекламних матеріалів від Адміністрації в будь-який період часу, будь-яким не забороненим застосовним законодавством способом, зокрема, за адресою електронної пошти, номером телефону та повідомленнями на Сайті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
3.1. Користувач має право використовувати Сайт у порядку та способами, передбаченими цією Угодою, з урахуванням таких обмежень:

3.1.1. забороняється використовувати Сайт для здійснення будь-якої підприємницької діяльності чи іншої діяльності, спрямованої на отримання доходу, без попередньої письмової згоди Адміністрації;

3.1.2. забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших осіб, що зберігається на Сайті, без законних прав на таке використання;

3.1.3. забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та будь-які інші шкідливі програми при використанні Сайту;

3.1.4. забороняється розміщувати на Сайті інформацію та об'єкти, які можуть порушувати права та законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь та гідність чи ділову репутацію чи порушує недоторканність приватного життя користувачів, третіх осіб, Адміністрації;

3.1.5. забороняється змінювати та/або модифікувати будь-яким способом Сайт або його частини;

3.1.6. забороняється здійснювати або намагатися здійснювати дії щодо поводження, відключення чи іншого втручання в будь-які пов'язані з безпекою Сайту елементи, які запобігають або обмежують використання чи копіювання Контенту Сайту.

3.2. Користувач має право будь-якої миті припинити використання Сайту, видалити обліковий запис, відмовитися від інформаційної, рекламної розсилки.

3.3. Користувач зобов'язується самостійно відстежувати внесення змін до Угоди. Використання Користувачем сайту після будь-яких змін до Угоди свідчить про згоду Користувача зі змінами незалежно від факту ознайомлення з ними. Незнання чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань та відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання.

3.4. Користувач зобов'язується не порушувати права та законні інтереси Адміністрації, інших Користувачів та третіх осіб. Використовуючи Сайт, Користувач зобов'язується не порушувати авторські та пов'язані з ними майнові та немайнові права, дотримуватися застосовного законодавства про авторські та суміжні права, про захист прав інтелектуальної власності.

3.5. Користувач не має права надавати доступ до Сайту третіми особами через власний Особистий кабінет та несе відповідальність за всі дії на Сайті, які здійснюються з його облікового запису або його комп'ютера (будь-якого іншого пристрою).

3.6. Користувач не має права відступати або іншим чином передавати свої права та/або обов'язки за цією Угодою.

3.7. Користувача зобов'язується дотримуватись умов Політики конфіденційності та обробки персональних даних та положення застосовного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ
4.1. Адміністрація має право:

4.1.1. на свій розсуд у будь-який момент тимчасово або на постійній основі обмежувати або припиняти доступ Користувачів до Сайту, його окремих частин, у тому числі до Особистого кабінету, обмежувати можливості використання Сайту та видаляти облікові записи Користувачів. Обмеження або припинення доступу користувача до Сайту, видалення його облікового запису не потребує пояснень чи попереджень з боку Адміністрації;

4.1.2. на свій розсуд у будь-який момент змінювати та/або доповнювати Угоду без попередження Користувача;

4.1.3. на свій розсуд визначати наповнення Контент сайту, розміщувати на Сайті рекламні, інші матеріали та у будь-який момент без попередження Користувача змінити Сайт, його Контент або видаляти його;

4.1.4. вивчати, вести та зберігати історію та статистику використання Користувачем Сайту відповідно до положень Політики конфіденційності та обробки персональних даних;

4.1.5. відмовити у реєстрації Користувача без пояснення причин;

4.1.6. здійснювати продаж продуктів (товарів, послуг) через Сайт у порядку та на умовах, визначених Публічною офертою.

4.2. Адміністрація зобов'язана не розголошувати персональні дані Користувача та використовувати їх відповідно до Політики конфіденційності та обробки персональних даних.

4.3. Адміністрація має право передавати іншим чином відступати всі або частину своїх прав або зобов'язань за Угодою будь-якій особі в будь-який момент без згоди Користувача.

5. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ
5.1. Адміністрація не гарантує точності, достовірності, своєчасності та повноти Контенту та інформації, що публікуються на Сайті.

5.2. Адміністрація не гарантує, що використання сайту Користувачем буде відповідати його очікуванням, буде безперебійним, своєчасним, безпечним або позбавленим помилок. Адміністрація не гарантує виправлення будь-яких дефектів чи помилок сайту.

5.3. Адміністрація не гарантує безпеку сайту для комп'ютера Користувача, відсутність шкідливих програм (кодів) чи вірусів на Сайті.

5.4. Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень та гарантій, надання яких може іншим чином мати на увазі щодо Сайту та його використання.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. За порушення цієї Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену Угодою та застосовним законодавством.

6.2. Користувач несе відповідальність за всі дії на Сайті, які відбуваються під його обліковим записом або з комп'ютера (іншого пристрою). Користувач самостійно несе передбачену чинним законодавством відповідальність перед третіми особами за порушення їхніх прав або законних інтересів та за збитки, завдані внаслідок дій Користувача.

6.3. Користувач несе відповідальність за надання недостовірної, неточної інформації про себе та своїх контактних даних при Реєстрації в Особистому кабінеті та заповненні відповідних реєстраційних та діалогових форм.

6.4. Користувач погоджується, що обмеження чи припинення доступу до Сайту, Особистого кабінету, видалення облікового запису Користувача не є порушенням прав Користувача та не може бути підставою для притягнення Адміністрації до відповідальності. Користувач звільняє Адміністрацію від будь-яких видів відшкодувань та компенсацій за реалізацію Адміністрацією прав за цією Угодою.

6.5. Адміністрація не несе відповідальності за технічні несправності, затримку в обробці або передачі даних, перебої у наданні доступу до Сайту. За будь-яких обставин Адміністрація не несе відповідальності за збитки та втрати, понесені Користувачем або ймовірні для нього, а також за втрачену вигоду внаслідок діяльності Сайту, використання та/або неможливості використання Сайту Користувачем.

6.6. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем логіну, паролю, іншої інформації Користувача, втрату Користувачем можливості доступу до його облікового запису, який стався не з вини Адміністрації.

6.7. Адміністрація звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну комп'ютеру або іншому майну Користувача, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок використання Сайту.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
7.1. Адміністрація має виняткові права/ліцензію на Сайт та Контент Сайту. Сайт та Контент сайту охороняються застосовним законодавством.

7.2. Всі результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та розміщені в межах Сайту, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю Адміністрації, або надані Адміністрації за ліцензією та охороняються застосовним законодавством, а також відповідними міжнародно-правовими нормами.

7.3. Жодні положення цієї Угоди не можуть розглядатися як передача виняткових прав на Контент, інші об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені на Сайті, та не дають Користувачеві право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації. Право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією.

7.4. Користувачеві надається дозвіл (невиключне право) використовувати Сайт, його Контент та об'єкти інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, особисто, з метою ознайомлення та з некомерційною метою на умовах невиключної ліцензії без обмежень у часі або просторі (території).

7.5. Будь-яке використання Сайту, його Контенту та об'єктів інтелектуальної власності, що містяться на Сайті, з комерційною метою без попередньої письмової згоди Адміністрації заборонено.

7.6. Будь-яке використання Користувачем розміщених на Сайті результатів інтелектуальної діяльності, у тому числі елементів візуального оформлення сайту, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об'єктів, засобами, які прямо не передбачені Угодою, є незаконним і може служити підставою для судового розгляду та притягнення Користувача до цивільно-правової, господарської, адміністративної та/або кримінальної відповідальності відповідно до застосовного законодавства.

7.7. Жоден результат інтелектуальної діяльності або елемент Контенту, розміщений на Сайті, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або в інший спосіб використаний повністю або частково, без попереднього дозволу Адміністрації, крім випадків, коли Адміністрація явно висловила свою згоду на вільне його використання будь-якою особою.

7.8. Адміністрація залишає за собою право будь-коли видаляти з сайту будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на ньому, без повідомлення користувача.

7.9. Будь-які торгові марки, знаки та назви товарів (послуг), служб та організацій, права на дизайн, авторські та суміжні права, які згадуються, використовуються або цитуються на сторінках Сайту, належать Адміністрації або законним власникам, та їх використання на Сайті не дає Користувачеві право на будь-яке інше використання.

8. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ РЕСУРСАМИ
8.1. Адміністрація може розміщувати на Сайті посилання на веб-сайти, продукти, товари або послуги третіх осіб та інші об'єкти, включаючи статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, програми, програми тощо, що належать чи вихідні від третіх осіб.

8.2. Треті особи та їх веб-сайти, продукти, товари чи послуги не перевіряються Адміністрацією. Адміністрація не несе відповідальності за веб-сайти, продукти, товари або послуги третіх осіб, їх доступність, точність, безпеку та достовірність.

8.3. Використання веб-сайтів третіх осіб здійснюється Користувачем на власний ризик.
9. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. Усі правовідносини, пов'язані з визначенням прав та обов'язків Сторін за цією Угодою, дійсністю, виконанням та припиненням Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, поступкою прав вимоги згідно з Угодою, регулюються цією Угодою та Застосовним.

9.2. Сторони зобов'язані вжити всіх заходів для вирішення спорів та розбіжностей, які можуть виникнути під час виконання Угоди шляхом двосторонніх переговорів та консультацій. У разі неможливості вирішити суперечку у позасудовому порядку, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав чи інтересів до суду.

9.3. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв'язку з нею, у тому числі стосовно її тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розгляду в судах відповідно до правил територіальної та предметної підсудності, встановлених чинним законодавством.
10. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКА ДАНИХ
10.1. Сторони зобов'язані дотримуватись Політики конфіденційності та обробки персональних даних.
11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Ця Угода діє з моменту її розміщення на Сайті та знаходиться у вільному доступі для Користувачів.

11.2. Ця Угода укладається на невизначений термін та поширює свою дію на Користувачів з моменту першого використання Сайту, будь-яких його елементів або можливостей, перегляду його сторінок, заповнення реєстраційних та діалогових форм на Сайті.

11.3. Все, що не врегульоване Угодою, регулюється чинним законодавством.

11.4. Недійсність чи нездійсненність будь-якого положення Угоди не впливає на дійсність чи здійсненність інших її положень. У разі визнання судом або іншим органом компетентної юрисдикції якогось пункту цієї Угоди таким, що не має юридичної сили та є недійсним, інші пункти Угоди зберігають повну юридичну силу та дійсність.

11.5. Адміністрація залишає за собою право змінювати Угоду у будь-який час. Такі зміни набирають чинності з моменту їхнього розміщення на Сайті. Зміни до Угоди можуть бути здійснені шляхом викладу в окремому додатку або шляхом викладу Угоди у новій редакції.

11.6. Скарги, пропозиції та претензії Користувачів, пов'язані з роботою сайту, надсилаються на електронну адресу: karaoke.spain.es@gmail.comПотрібна безкоштовна консультація?

karaoke.spain
відповімо протягом 15 хвилин
634 639 922
щодня без вихідних з 9 до 20
karaoke.spain.es@gmail.com
відповімо протягом доби
Акустика і мікрофони
Доставка,
оплата та гарантія

Безкоштовна доставка по Валенсії
Оплата будь-яким зручним чином
365 днів офіційної гарантії
Контакти
Караоке-системи